€ 0

R163, Snelle cementsluierverwijderaar

R163,  Snelle cementsluierverwijderaar
  • R163,  Snelle cementsluierverwijderaar
Verwijdert snel cementsluier, alleen geschikt voor zuurbestendige ondergrond.

HMK R63 is een speciaal reinigingsmiddel (concentraat) het verwijdert kalkaanslag, verhard bouwvuil, mortelresten cementsluier, vuil, urinesteen, van geglazuurde- en ongeglazuurde wand- en vloertegels, glas, enkele kunststoffen. Sterk vervuilde tegelvoegen worden weer schoon.

 

Binnenshuis te gebruiken: ja

Buitenshuis te gebruiken: ja

 

Vooraf

Lees het etiket voor gebruik van het product goed door. Indien de vloer net gelegd en gevoegd is: De vloer eerst laten drogen na het voegen (vraag om advies bij uw tegelleverancier) De vloerverwarming dient bij intensieve reiniging vooraf uitgeschakeld te worden (dit vergemakkelijkt de reiniging).

 

Verbruik

De benodigde hoeveelheid HMK R63 is afhankelijk van het zuigvermogen van het oppervlak en de zwaarte van de vervuiling. Algemeen kan het volgende aangehouden worden: 1 liter HMK R63 op 2 liter helder water is ca. 10m² en 1 liter R63 op 20 liter water is ca. 80m²

 

Testen

Test het product voordat u begint op een onopvallende plaats of een losse tegel om de menggraad het effect en de werktijd te bepalen.

 

Werkwijze

Laat de ondergrond afkoelen tot zijn natuurlijke temperatuur Verwerking: al naar gelang van de soort en ernst van de vervuiling HMK R63 tot 1:4 tot 1:20 verdunnen en op de vooraf nat gemaakte voegen en vloer aanbrengen. Bij zeer sterke vervuiling HMK R63 1:2 gebruiken. Enkele minuten laten inwerken en tussendoor schrobben. Niet laten indrogen en met ruim water en wat HMK R55 Grondreiniger -zuurvrij- 1:20 toegevoegd neutraliseren en naspoelen met veel helder water. Voorzichtig met HMK R63 op en bij gevoelige oppervlakken, rvs, chroom en blank metaal en voorzichtig met hout, verschillende kunststoffen, geverfde- en gelakte oppervlakken e.d. Spetters direct afspoelen. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een waterzuiger adviseren wij HMK Z102 Ontschuimer in de waterzuiger te doen, deze vermindert de schuimvorming.

 

Achteraf

Indien bovenstaande was bedoeld als onderhoud dan kunt u de vloer direct weer in gebruik nemen. Indien bovenstaande was bedoeld om vervolgens de vloer te gaan beschermen, laat de vloer dan 24 uur drogen.

 

Veiligheid

Bij de verwerking van HMK R63 moeten de ruimtes goed geventileerd worden, draag een beschermende handschoenen, het is irriterend voor huid, ademhalingsorganen en ogen, draag een veiligheidsbril of gezichtsbescherming. Bij aanraking met de ogen grondig en met veel water spoelen en arts consulteren. Niet mengen met andere producten. Bevat zuren. Veroorzaakt etsplekken. Besmette kleding direct uittrekken Levensmiddelen verwijderen geur overname mogelijk. Buiten bereik van kinderen houden. Blanke metalen en chroom worden aangetast door direct contact of dampvorming.

 

Opslag

Bewaar HMK R63 gesloten met een temperatuur tussen de 12C-25C op een droge donker plaats. HMK R63 kan een aantal jaren bewaard worden. Buiten bereik van kinderen bewaren.

 

Niet mengen met andere reinigingsmiddelen, impregneringen, verzegelingen of onderhoudsmiddelen. 

18,15
€ 18,00